Odtü arkadaşlık sitesi

Yerleşkede, Çarşı Sitesi'nde bulunan Şok Market'ten ve Alışveriş Arkadaş Kitabevi (Kentpark AVM,ODTÜ Çarşı); Bilgi Kitabevi (Kızılay).
Table of contents

Gerek çalışma grubunun etkinlikleri sırasında gerekse ülkedeki eğitim ve mühendislik çevrelerinde yukarıda sıralanan temel özelliklerden en fazla tartışılanı ve eleştirileni bu sistemin MDK bünyesinde kurulması oldu. MDK'nın kendi ürettiği hizmetin yine kendisi tarafından akredite edilmesi anlamına gelen bu özellikten kısa zamanda vazgeçildi ve hatta bu tür bir bağlantıyı önleyecek düzenlemeler getirme yoluna gidildi.

MPDG çalışmalarına geri dönersek; yılının ikinci yarısında MDK'nın beklentileri doğrultusunda yürütülen çalışmaların ilk bölümünde, çeşitli ülkelerde bulunan mühendislik eğitimi değerlendirmesi sistemlerinin ayrıntılı incelenmesi ve bu sistemlerin ülkemiz koşullarına uygunluk değerlendirmesi yapıldı.

ODTÜ Arkeoloji Müzesi

Diğer taraftan, 'den bu yana A. Toplam kalite temeline dayalı ve mühendislik programlarında sürekli iyileştirmeyi öngören bir yaklaşım ile daha önceki ABET değerlendirme sisteminden önemli farklılık gösteren EC sisteminin ülkemizdeki mühendislik eğitiminde kalite güvencesi sağlamak üzere bir model olarak kullanılabileceğine karar verildi.

ODTÜ Mühendislik Fakültesi'nin 'lı yıllarda ABET değerlendirmesi almış olan altı programından sonra, bu değerlendirmeyi almak üzere o tarihlerde hazırlık yapan geri kalan yedi programı için Türkiye'de ilk kez EC sisteminin uygulanacak olması bir başka olumlu gelişme olarak kayda geçti. ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversiteleri'nin mühendislik programlarının ABET değerlendirmesinden geçme sürecine yine o tarihlerde İTÜ'nün de EC sistemi çerçevesinde hazırlanmakta olmasıyla, artık mühendislik alanında ülkemizde önde gelen bu üniversitelerimizde ABET tarzı program değerlendirmesi deneyimi edinmiş ciddi sayıda bir öğretim kadrosunun oluşmakta olduğu sonucuna varıldı.

Böyle bir alt yapıya sahip insan kaynağı, kurulması öngörülen sistemin can damarını oluşturacaktı. Tüm yukarıda sayılan gözlem ve değerlendirmeler MPDG çalışmalarını kesin bir noktaya getirmişti. O da oluşturulacak ulusal değerlendirme sisteminin, ABET'in 70 yıllık deneyim ve birikimine dayanan etkinliği kanıtlanmış yöntemlerini, paydaş katılımına dayalı bir kalite güvence yaklaşımını ve EC benzeri değerlendirme ölçütlerini kullanan bir sistem olmasıydı.

Ama sonradan görüldü ki, MPDG'nin üzerinde en fazla emek harcamak zorunda kalacağı ve işin başından beri aşırı dikkatli olunması gerektiğinin bilincinde olunan, kurulacak sistemin uygulayacağı yöntemler ve değerlendirme ölçütlerinden çok bu sistemin yönetim ve temsil yapısıydı. Burada yapılacak stratejik bir hata, çalışmayan, çalışsa da kabul görmeyen, kabul görse de işe yaramayan, yani ölü doğmuş bir sistem oluşumuna yol açacaktı. Zaten yurt dışındaki örneklere bakıldığında, farklı ülkelerdeki farklı sistemler arasındaki en büyük ayrışmanın bu noktada ortaya çıktığı görülüyordu.

Burada, bir taraftan akreditasyon sistemlerindeki evrensel doğrulardan ödün verilmezken, diğer yandan çağdaş gelişmelere ve iyileştirmelere açık, ancak ülke gerçeklerini göz ardı etmeyen bir temsil ve yönetim modelinin oluşturulması gerekiyordu. Bence MPDG bu konuda çok önemli bir görevi başarılı bir şekilde yerine getirdi. Çünkü, aradan yalnızca beş yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen ortada MÜDEK gibi saygın, güvenilir, hizmeti talep edilir, yalnız ulusal değil uluslararası alanda da tanınan bir oluşum bulunmakta, hem de henüz tüzel bir kişiliği olmadan. Şimdi yine MPDG çalışmalarına dönmek istiyorum.

Bu yapılırken iki temel amaç güdülüyordu. Birincisi, oluşturulacak sistem için üzerinde çalışılacak yazılı bir belgeler kümesi oluşturulması, ikincisi ve belki de daha önemlisi böyle bir organizasyonun kurgusunu tüm ayrıntıları ile keşfedilmesiydi. ABET değerlendirmelerinden geçmiş programlarda bu değerlendirmelerin hazırlıkları ile yakından ilgilenmiş çok deneyimli arkadaşlar vardı. Ama burada itiraf etmek gerekir ki, bizler masanın hep "değerlendirilen" tarafında yer almıştık ve hiç masanın "değerlendiren" tarafında oturmamıştık.

Gezinti menüsü

Bu gerçeği önümüze koyduğumuzda anladık ki, kendi sistemimizi ne kadar dilediğimiz gibi ve kendimize göre mükemmel kurgularsak kurgulayalım, eninde sonunda bu işi bizzat gerçekleştiren deneyimli değerlendiricilerden uzman desteği alarak bir kalibrasyon çalışması gerekecekti.

Bu da, yılının başında MÜDEK'in ilk etkinliği olarak yapılan bir çalıştay ile gerçekleşti,ki bunun ayrıntısına daha ileride gireceğim. Akreditasyon alanındaki çağdaş anlayış, yaklaşımlar, çeşitli ülkelerdeki uygulamalar ve bu konu üzerinde MPDG'da yapılanan görüşmeler bizi, mühendislik eğitimini değerlendirme amaçlı bir kuruluşun yapılanma modelinin vazgeçilmez iki özelliğinin devlet ve üniversite yönetimlerinden bağımsız ve bir sivil toplum kuruluşu şeklinde olması sonucuna götürdü.

Bu özellikler, toplumumuz kültürüne ve doğal olarak üniversitelerimize yabancı olan, ancak o sıralar ülke gündeminde üst sıralarda yer almakta olan Avrupa Birliği'ne katılım ortaklığı nedeniyle yeni yeni tartışılan ve önem kazanmakta olan kavramlardı. Dolayısı ile, yapılacak çalışmalarda oluşturulacak sistemin program değerlendirmesine ilişkin teknik mekanizmaları yanında ülke kültüründe pek derin izleri olmayan bu kavramların kabul görmesi için uğraş verilmesi gibi bir başka boyutunun önemi de ortadaydı.

ODTÜ Söyleşisi

Yapılanma modeli için milli komite, vakıf, dernek, şirket ve bir başka kuruluşun altında işlev görme gibi seçenekler tartışıldı. Henüz işin başında iken, sonradan gerekecek değişiklik ve iyileştirmelere direnç gösterecek kemikleşmiş bir yapılanmanın uygun bir yaklaşım olmadığı görüşü baskın çıktı.

Bunun yerine, tüm çevrelerce tanınana, güven ve saygınlık kazanana kadar tüzel kişilikten geçici bir süre fedakarlık edilerek, MDK Yürütme Komitesi desteği altında, olabildiğince basit, esnek, kendini geliştirebilen ve hiçbir yasal düzenleme gerektirmeyen bir yapılanmanın başlangıç için en uygun model olacağına karar verildi.

Alışveriş | ODTÜ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bu kararın sonucu olarak, MÜDEK'in sürekli, en sıklıkla ve belki de tek sorgulandığı konu tüzel kişiliğinin bulunmaması olmuştur. Bu sorgulama, tüm operasyonlarını yasal düzenlemelerle yürütmekte olan üniversitelerimizden bağımsız bir sivil toplum yapılanmasına gelmesi beklenen en doğal ve baştan beri tahmin edilen bir tepkiydi. Ancak, MÜDEK etkinlikleri devreye girip, MÜDEK değerlendirmelerindeki ciddiyet, yansızlık, güven, gönüllülük gibi unsurlar yanında, bu değerlendirmelerin ülkedeki üniversite sisteminin üst kademelerinden getirilen zorlamadan çok dileyen üniversitelere mühendislik programlarının iyileştirilmesinde yol gösteren bir araç olduğu anlaşılınca, bu kuşku ve tedirginlik içeren tepkiler bizzat üniversite ve fakülte yönetimlerinin sağduyulu yaklaşımları ile herhangi bir sorun yaratmadan ortadan kalktı.

Mühendislik eğitimini ilgilendiren çeşitli paydaşların kurulacak bu sistemdeki temsili, özellikle üniversite çevrelerince arzulanan, ancak yine bu çevrelerden kaynaklanan nedenlerle en fazla duyarlılık isteyen konulardan biriydi. Avrupa'daki bazı uygulamalardan da esinlenerek, akademik ve akademik olmayan kesimlerin eşit ağırlıklı temsilinin uygun bir ara yol olacağı düşünüldü. Akademik olmayan kesim olarak ilk akla gelen, mühendislik alanındaki meslek örgütü olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB oluşturulacak sistem içinde mutlaka temsil edilmeliydi.

Bu sistemin mühendislik programlarının kalitesini geliştirme ve sürekli iyileştirme işlevinin olması öngörüldüğünden, Türkiye Kalite Derneği'nin KalDer katkılarını sağlayacak bir temsilin iyi bir fikir olduğu düşünüldü.

ODTU Mezunlari Dernegi Visnelik Tesisi işletmesini inceleyenler şunları da inceledi:

Temsilci alınması için düşünülen Üniversitelerarası Kurul, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB , Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, çeşitli sanayi ve ticaret odaları, çeşitli sendikalar gibi tüm diğer kurum, kuruluş ve dernekler, bazıları ile olası çıkar çatışması, bazılarının alternatif kardeş kuruluşlarının bulunması, bazılarının yeterince geniş tabanlı olmamaları ve benzeri nedenlerle sisteme dahil edilmedi. Ancak, akademik olmayan kesimin TMMOB ve KalDer dışındaki diğer üyelerinin temsil işlevlerini kurumsal temsilci kimlikleri yerine bireysel kimlikleri ile görmeleri daha pratik bir çözüm olarak benimsendi.


  • Ana Sayfa | ODTÜ Ar-Ge Topluluğu!
  • Öne Çıkanlar?
  • Ankara'da geliştirilen arkadaşlık uygulaması Waplog dünya genelinde 30 milyon kullanıcıya sahip!
  • MÜDEK - ODTÜ Yil, Bülent E. Platin!

Bütün bunlardan sonra, sıra oluşturulacak kurulun üye sayısının saptanmasına gelmişti. Olabildiğince basit ve esnek yapılanma koşulu, üye sayısı az, ancak üzerinde her kesimin birleşebileceği güvenilir bireylerden oluşan, uyumlu ve hızlı karar verip uygulayan bir yapılanma gerektiriyordu.

İlk başta, kurulun yedi üyeden oluşması ve en az dört üyenin üniversitelerde idari görevi olmayan öğretim üyelerinden seçilmesi görüşü benimsendi. Ancak, akademik ve akademik olmayan kesimlerin eşit ağırlıklı temsili ilkesi öne çıkınca, kurulun dördü üniversite temsilcisi, biri TMMOB temsilcisi, biri KalDer temsilcisi, ikisi sanayi temsilcisi olmak üzere sekiz kişiden oluşturulmasına karar verildi. Ancak, daha işin başındayken ve ortada herhangi bir tüzel kişilik bulunmazken, dolayısı ile alınacak yetkinlik kararlarının da resmi bir kimliği yokken, "akreditasyon" betimlemesinin sorgulanabileceği ya da itici olabileceği düşünüldü ve kurul son kuruluş aşamasında "Mühendislik Değerlendirme Kurulu MÜDEK " adıyla oluşturuldu.

Kuruluş sırasında yapılan değişikliklerden bir diğeri de, üniversite temsilcisi üyelerin idari görevi olmayan öğretim üyelerinden seçilmesinin getireceği aşırı kısıtlama göz önünde tutularak yalnızca MDK üyesi dekanların MÜDEK üyesi ya da değerlendiricisi olamayacağı kuralının getirilmesi olmuştur. Ancak, bu kural uygulamada Rektör ve Rektör Yardımcıları için de kullanıldı ve halen de kullanılmakta. Bu taslağa göre, MÜDEK üyelerinin görev süreleri iki yıl olarak öngörülmüştü ve ardarda üç dönemden daha uzun kesintisiz görev yapamıyorlardı.

Arkadaş ve aile toplantıları için... - ODTU Mezunlari Dernegi Visnelik Tesisi

Onlarca öğrenci kardeşimize burs verdik, veriyoruz. Sizlerin düzenli olarak verdiğiniz aidatlar, […]. Ağu, by admin. Haz, by admin. Nis, by admin. Herşeyin en güzeli olan çocuklar, yaşamın da en güzel taraflarını var ederler. Çocuklarımıza daha özgür ve güzel yarınlar inşa edebilmemiz dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ara, by odtuadanamd. Aydabir North Shields Cafe — Kuruluş Yıldönümü Yemeği — Yıl Balosu — TC Kimlik No:. Mezuniyet Yılı:. Resimleri de çok ilgisini çekmedi.

Doğrusu resimler benim de hiç hoşuma gitmedi. Hikaye ile uyumlu değil bence resimler. Ayrıca hayvanların özellikle tavşanların çizim şeklini hiç beğenmediğimi söyleyebilirim. Hikayede yer almasına rağmen serçeleri ya ben seçemedim ya da resmedilmemiş..


  • Son Yorumlar?
  • romantik flört sözleri.
  • odtude onur yuruyusu gerceklestirildi - Gay haber, lezbiyen haber ve arkadaşlık sitesi.!
  • tanışma kendini tanıtma.
  • hatay arkadaslik sitesi.